Sandrews logotyp

Anders Sandrews Stiftelse

Utbildningsstipendium

Anders Sandrews Stiftelse har sedan 1958 årligen delat ut utbildningsstipendier till ungdomar som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat.

Stipendiet är personligt och kan inte gå till projekt. Stipendiet ges företrädesvis för postgymnasial utbildning och endast till personer som ej fyllt 30 år vid ansökningstidens utgång.

Stipendiebeloppet är f.n. 60 000 kr och för högskolestudier utomlands 80 000 kr.

Ansökningsperioden är mellan den 1 november och den 11 januari. Ansökan, som endast kan göras på stiftelsens ansökningsblankett och som ej kan skickas in via e-post eller genom rekommenderad försändelse, skall vara poststämplad senast den 11 januari 2019 under adress Anders Sandrews Stiftelse, Floragatan 4A, 114 31 Stockholm.

Anders Sandrews Stiftelse • Floragatan 4 A • SE-114 31 Stockholm • info@anderssandrewsstiftelse.se
© Anders Sandrews Stiftelse 2010-2019