Sandrews logotyp

Anders Sandrews Stiftelse

Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa ungdomar som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat. Stipendierna är personliga och kan inte gå till projekt.

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier för postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år vid sista ansökningsdag. Stipendiebeloppen är 50 000 kr och för högskolestudier utomlands 65 000 kr.

Endast ansökningar på stiftelsens ansökningsblankett behandlas. Vi tar inte emot ansökningar via epost. Blanketten finns att rekvirera på denna sida fr.o.m. 1 november. Sista ansökningsdag är 12 januari.

Anders Sandrews Stiftelse • Floragatan 4 A • SE-114 31 Stockholm • info@anderssandrewsstiftelse.se
© Anders Sandrews Stiftelse 2010-2017