Sandrews logotyp

Anders Sandrews Stiftelse

Alf Sjöberg instruerar Anita Björk och Ulf Palme i "Fröken Julie". En Sandrewproduktion.

Higgins - Jarl Kulle lyfter på hatten för Eliza - Anna Sundqvist i "My Fair Lady", årgång 1977. En Sandrewproduktion.

PAPPA SANDREW film- och teaterkungen

Anders Andersson (1885-1957) hette en ung man som kom till Stockholm år 1900 från Vendels socken i Uppsala. Efter att ha arbetat som springpojke i ett år förvärvade Anders och hans bror en nersliten hökarbod i hörnet av Grevgatan och Kommendörsgatan på Östermalm. Eftersom namnet Andersson & Andersson redan var upptaget och Anders ansåg att etiketten på Sandrews portvin var tilltalande tog han sig namnet Sandrew, dock med helsvenskt uttal. Andersson & Sandrew blev namnet på en blomstrande speceributik.

Genom att arbeta hårt, spara och investera klokt byggdes biografkedjan Sandrews upp. Då filmimporten förbjöds under 2:a världskriget påbörjade Anders Sandrew en omfattande och lyckosam filmproduktion. På grund av hans stora intresse för teater utvidgades verksamheten genom inköp av teatrarna Scala, Södra teatern och Oscars. Oscarsteatern med sina stora och kostbara uppsättningar var en omöjlig affär. Men Anders Sandrew brukade avväpnande svara kritikerna med; ”Andra affärsmän håller sig med lustjakter, kapplöpningshästar och dyra vanor. Jag gör ingenting av allt det där. Jag håller mig med Oscars!”

Berättelsen om Anders Sandrew är en blandning av saga i svensk folkton och den amerikanska drömmen om framgång. Hans enkla leverne och krumeluriga framtoning gjorde honom till en folkkär man. Redan i livet vara han en legend. Inte bara film- och teaterkung utan hela svenska folkets PAPPA SANDREW.

ANDERS SANDREWS STIFTELSE

På ålderns höst kände sig Anders Sandrew trots sina stora framgångar otillfredsställd när han tänkte på vad han också försummat genom åren som att bilda familj och att njuta av livet men också att skaffa sig en bredare utbildning. Anders Sandrew var också en person som hade stark tilltro till ungdomen och ville därför hjälpa ungdomar som visade framåtanda och ambition.

Vad kunde väl då vara bättre och naturligare än att bilda en stiftelse, där pengarna framförallt skulle gå till unga studerande vid de konstnärliga utbildningarna. Anders Sandrew ville också att äldre skådespelare och andra som utfört en betydande konstnärlig gärning inom teater och film skulle premieras.

Anders Sandrews stiftelse bildades 1958 med ovanstående ändamål. Stiftelsens tillgångar utgjordes till att börja med av aktierna i biograf- och teaterbolagen, och den utdelning som stiftelsen fick gick till stipendierna. I takt med att film- och teaterverksamhetens förutsättningar i Sverige ändrades har stiftelsen successivt sålt sina olika rörelsedrivande bolag och tillgångarna idag utgörs av börsnoterade aktier och fastigheten på Floragatan 4.

Anders Sandrews Stiftelse • Floragatan 4 A • SE-114 31 Stockholm • info@anderssandrewsstiftelse.se
© Anders Sandrews Stiftelse 2010-2018