Sandrews logotyp

Anders Sandrews Stiftelse

Filmstipendium

2009 inrättade Anders Sandrews Stiftelse ett större filmstipendium på 100 000 kronor, vilket även har delats ut 2010 - 2017. I november 2017 utlyser vi på nytt detta stipendium inför 2018, denna gång på 125 000 kronor.

Skrivarbetet med manus skall ta sin början i och med stipendieutdelningen.

Att bedöma ett filmmanuskript är en fråga om tycke och smak. Vår bedömning går ej ut på att bedöma om det skulle bli en bra eller dålig film. Målet med stipendiet är att kunna ge den sökande en möjlighet att arbeta i lugn och ro med att utveckla sitt skrivande utan tidspress eller budgetramar. Resultatet av arbetet skall vara ett fullständigt manuskript (för långfilm) som är väl genomarbetat.

Kriterier för att söka stipendiet:

 • Viss professionell erfarenhet av att skriva långfilmmanus eller
 • Väl dokumenterad utbildning i detta ämne som tydligt visar att den sökande är på väg att professionellt ägna sig åt film/filmmanus
 • Den sökande skall vara under 35 år
 • Den sökande skall ha en professionell handledare
 • Manus får tidigast gå i produktion sex månader efter att det är slutfört och redovisat till oss. Anders Sandrews Stiftelse skall stå med i eftertexterna.

Detta ska medfölja ansökan:

 • Stiftelsens ansökningsblankett
 • Ett kortfattat synopsis på vad filmen ska handla om (Högst en A4)
 • En scen med skriven dialog ur tidigare manuskript
 • Betyg, rekommendationer samt intagningsbevis från skolor
 • Personligt kortfattat brev
 • Personligt brev från den handledare som kan tänka sig att åta sig detta ansvar

Stiftelsen beslutar om stipendiet i februari året efter ansökan. Av stipendiebeloppet betalas 75 000 kr ut direkt och resterande 50 000 kr efter att arbetet redovisats och bedömts. Slutredovisning skall ske senast 2 år efter första utbetalning. Handledarens arvode, vilket betalas av oss, skall motsvara ca en veckas heltidsarbete.

Endast ansökningar på stiftelsens ansökningsblankett behandlas. Blanketten finns att rekvirera på denna sida fr.o.m. 1 november. Sista ansökningsdag är 5 december.

Anders Sandrews Stiftelse • Floragatan 4 A • SE-114 31 Stockholm • info@anderssandrewsstiftelse.se
© Anders Sandrews Stiftelse 2010-2017