Sandrews logotyp

Anders Sandrews Stiftelse

Filmmanusstipendium

Anders Sandrews Stiftelse har sedan 2009 årligen delat ut ett filmmanusstipendium som f.n. uppgår till 125 000 kr. Stipendiet är ett utbildningsstipendium och skall ej ses som ett produktionsstöd.

Avsikten med stipendiet är att ge den sökande möjlighet att utveckla sitt manusskrivande utan tidspress eller budgetramar. Arbetet ska resultera i ett väl genomarbetat och fullständigt långfilmsmanus.

Den sökande

  • ska vid ansökningstidens utgång ej ha fyllt 35 år
  • ska ha professionell erfarenhet av att skriva långfilmsmanus eller relevant och väl dokumenterad utbildning på detta område
  • ska ha en professionell handledare

Manus får tidigast gå i produktion sex månader efter det att det slutredovisats. Namnet Anders Sandrews Stiftelse ska finnas med i filmens eftertexter.

Stiftelsen beslutar om stipendiet i slutet av februari. Stipendiebeloppet betalas ut med 75.000 kr efter stipendieutdelningen, som preliminärt bestämts äga rum den 23 april 2018, och resterande 50.000 kr efter det att arbetet slutredovisats. Handledarens arvode, vilket betalas av stiftelsen, ska motsvara c:a en veckas heltidsarbete. Slutredovisningen ska ske senast två år efter det att stipendiet beviljats.

Till ansökan ska fogas

  • ett kortfattat personligt brev liksom ett personligt brev från handledaren
  • kopia av betyg, rekommendationsskrivelser samt uppgifter om tidigare skolor, verksamhet och erhållna stipendier
  • en kortfattad synopsis av filmens handling och en scen med skriven dialog från tidigare manuskript.

Ansökan, som endast kan göras på stiftelsens ansökningsblankett och som ej kan skickas in via e-post eller genom rekommenderad försändelse, ska vara poststämplad senast den 5 december 2017 under adress Anders Sandrews Stiftelse. Floragatan 4A, 114 31 Stockholm.

Anders Sandrews Stiftelse • Floragatan 4 A • SE-114 31 Stockholm • info@anderssandrewsstiftelse.se
© Anders Sandrews Stiftelse 2010-2018